دەربارەی ناوەندی ڤەژین

اساسنامه کانون فرهنگی-هنری وژین

مقدمه

پروسه‌ی جهانی‌شدن سعی بر یکسان‌سازی فرهنگ‌های مختلف جهان دارد. یکسان‌سازی مورد هدف جهانی‌شدن به معنی حذف فرهنگ‌هایی است که امکان و امکانات ظاهرشدن ندارند و این فاجعه به معنی حذف تنوع فرهنگی و به تبع آن به وجود آمدن خلاء فرهنگی و بحران هویت در بخشی از جوامع انسانی می‌باشد. فرهنگ و هویت فرهنگی چیزی نیست جز آداب و رسومی که انسان‌ها بر اساس آن نظم یافته و ابراز وجود می‌نماید و متمایز می‌شوند و بدین‌سان جهان زیبا می‌شود و در کل فرهنگ روحی واحد در کالبد انسان‌ها می‌دمد و «من»ها را تبدیل به (ما) می‌کند. آنچه برای ملل ضعیف و در حال توسعه از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشد، توسعه‌ی همه جانبه و پایدار با تکیه بر حفظ و توسعه‌ی فرهنگی است. نکته‌ی دیگری که ضرورت قدم گذاشتن در این وادی سخت ظریف و حساس را نمایان می‌کند نبود یا کمی مطالعات مردم شناسانه‌ای است که توسط افراد بومی انجام گرفته باشد. و آنچه که در این زمینه موجود می‌باشد کار کسانی است که گاهاً جهت توجیه اهداف استعمارگرانه دولت مطبوع‌شان تنظیم ـ و نه جمع‌آوری بی‌طرفانه ـ شده است. و در کل به دلیل نقص و عدم شناخت واقعی فرهنگ مردم کرد و در بعضی موارد که ذکر آن رفت با هدفی غیرعلمی تنظیم شده‌اند. لذا بر جوانان و فرهیخته‌گان است که خود و فرهنگ خویش را شناخته، با دید علمی آن را به دیگر ملل و نسل‌های آینده شناسانده و انتقال دهند.

فصل اول: کلیات

ماده 1: نام: کانون فرهنگی ـ هنری ڤەژين (کلمه‌ای کردی به معنی احیاء کردن، «VAGIN») که در این اساسنامه به اختصار کانون نامیده می‌شود.

کانون تشکلی است فرهنگی و هنری، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی.

ماده 2: حوزه فعالیت: فرهنگی و هنری ـ اهتمام به فلکلور و فرهنگ اصیل بومی کرد.

ماده 3: مکان: مرکز اصلی کانون در شهر مریوان می‌باشد.

تبصره 1) بنا به تصویب مجمع عمومی کانون می‌تواند در روستاها و دیگر شهرها شعب خود را دایر نماید.

ماده 4: مدت فعالیت: کانون از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می‌گردد.

فصل دوم: اهداف

 1. تلاش در جهت ارتقای سطح فکری فرهنگی و هنری جامعه.
 2. تلاش در جهت احیای آثار فولکلور منطقه.
 3. تلاش در جهت شناسایی، شکوفایی و باروری پتانسیل‌های فرهنگی و هنری منطقه.
 4. تمهید مواد اولیه جهت مطالعات مردم‌شناسانه‌ی منطقه.
 5. ایجاد بستر مناسب در جهت تربیت صحیح هنری و فرهنگی کودکان و نوجوانان.
 6. آشنا کردن مردم با سایر تمدن‌ها.
 7. شناساندن فرهنگ قوم کرد به دیگر اقوام ایرانی.
 8. تلاش در راستای ایجاد فرهنگسرا.
 9. حمایت از حقوق صنفی اعضاء.

ماده 5: راهکارها:

 1. برگزاری همایش، نمایشگاه، جشنواره و سمینارهای فرهنگی و هنری.
 2. جمع‌آوری و پژوهش در آثار فولکلوریک.
 3. تولید انواع گونه‌های نمایشی و ساخت و دوبلاژ فیلم و انیمیشن (پویا نمایی).
 4. برگزاری دوره‌های آموزش هنری (موسیقی، تئاتر، فیلم‌سازی، هنرهای تجسمی و...).
 5. نشر و ترجمه آثار کانون از طریق چاپ کتب و نشریه‌ای فرهنگی و هنری.
 6. همکاری متقابل با شخصیت‌های فرهنگی و هنری و نهادهای موازی.
 7. تشویق دانشجویان علوم اجتماعی و رشته‌های هنری به نوشتن پایان‌نامه‌هایی در زمینه فولکلور و مردم‌شناسی.

فصل سوم: ارکان

رکن‌های اصلی کانون عبارتند از:

 1. هیأت مؤسس
 2. مجمع عمومی
 3. هیأت مدیره
 4. کمیته‌ها
 5. عضویت

ماده :6 هیأت مؤسس کانون ترکیبی است از افراد هنرمند و علاقمند به مسائل فرهنگی و هنری با اطلاعات آکادمیک و تجربیات و سوابق هنری به شرح زیر:

 1. رحمان کریمی
 2. محمد بهرامی
 3. هیمن نسیمی
 4. جمشید بهرامی
 5. آوات صدیقی‌نیا

ماده 7: وظایف و حدود اختیارات هیأت مؤسس:

 1. اصلاح یا تغییر اساسنامه در صورت لزوم بنا به تأیید (نصف + 1) اعضای هیأت مؤسس.
 2. انحلال کانون در صورت تصویب (نصف + 1) اعضای هیأت مؤسس.

ماده 8: مجمع عمومی:

مجمع عمومی عالی‌ترین ارکان تصمیم‌گیری در کانون می‌باشد که به صورت عادی سالانه یا به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 9: مجمع عمومی عادی سالانه:

هر ساله در تاریخ تأسیس و آغاز به کار کانون با حضور و دعوت از تمامی افراد واجدالشرایط تشکیل می‌گردد.

تبصره 2) کانون می‌تواند در مجامع عمومی خود از شخصیت‌های صاحب نظر و افراد دیگری دعوت نماید.

ماده 10: مجمع عمومی فوق‌العاده:

در مواقع اضطراری با درخواست هرکدام از اعضای هیأت مدیره جهت رسیدگی به موارد مشخص و با اعلام قبلی جلسه‌ی فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 11: وظایف و حدود اختیارات مجمع عمومی عادی:

 1. انتخاب هیأت مدیره برای مدت 2 سال.
 2. تصویب خط مشی و برنامه‌های 2 سالانه کانون.
 3. استماع گزارش دوره‌ای هیأت مدیره.
 4. تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی هیأت مدیره در خصوص فعالیت کمیته‌های کانون که به مجامع عمومی عادی پیشنهاد می‌گردد.

ماده 12: وظایف و حدود اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

 1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
 2. اتخاذ تصمیم در مورد عدم کارایی هیأت مدیره.
 3. تصمیم در خصوص شرکت کانون در فعالیت‌هایی که در حدود اختیارات هیأت مدیره نمی‌باشد.

ماده 13: هیأت مدیره:

هیأت مدیره کانون، مرکب از 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل برای مدت 2 سال از طرق عمومی عادی سالانه انتخاب می‌گردند.

ماده 14: شرکت اعضای اصلی هیأت مدیره در جلسات ضروری است و جلسات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت.

ماده 15: تنها اعضای اصلی حق رأی خواهند داشت.

ماده 16: جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌گردد.

ماده 17: اعضای هیأت مدیر‌ی دوره‌ی جدید حداکثر تا مدت 15 روز مدیریت را از اعضای قبل تحویل خواهد گرفت.

ماده 18: وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره:

 1. انتخاب یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان نایب رئیس، یک نفر به عنوان مسئول امور مالی، یک نفر به عنوان مسئول کمیته‌ها و یک نفر به عنوان بازرس.
 2. اجرای مصوبات مجامع عمومی.
 3. تعیین سیر عملکرد و تنظیم و تدوین خط مشی سالانه‌ی کمیته‌ها.
 4. پیشنهاد تغییر و یا اصلاح مواد اساسنامه و ارائه‌ی آن به مجمع عمومی فوق‌العاده.
 5. اتخاذ تصمیم در مورد همکاری و حضور کانون در مجامع علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و...
 6. نظارت بر درآمدها و هزینه‌های کانون.
 7. استماع گزاش سالانه‌ی کمیته‌های کانون و نظارت بر عملکرد آنها.
 8. تعیین شرایط حق عضویت در کانون برای سایر افراد.
 9. حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول.
 10. افتتاح حساب بانکی.

ماده 19: وظایف و حدود اختیارات رئیس هیأت مدیره:

 1. تشکیل و ارائه‌ی جلسات هیأت مدیره و تنظیم مفاد کلیه‌ی صورت‌جلسات و تصمیمات کانون و سایر برنامه‌ها و مراسلات.
 2. ابلاغ مصوبات هیأت مدیره به کمیته‌ها.
 3. نظارت بر عملکرد سایر اعضای هیأت مدیره.
 4. حق امضای نامه‌های اداری و کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و حق نگهداری مهر کانون.
 5. نمایندگی کانون در محاکم و مراجع قضایی و حقوقی و دعاوی و اختلافات و...
 6. ایجاد ارتباط با مقامات و اساتید فرهنگی و هنری و سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها جهت جلب کمک و همکاری آنان با کانون.

تبصره 3) در غیاب رئیس انجمن، نایب رئیس عهده‌دار کلیه‌ی وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات وی می‌باشد.

ماده 20: کمیته‌ها:

به منظور تخصصی کردن، فعالیت‌های اجرایی و اهداف کانون و مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی از طریق کمیته‌ها صورت می‌گیرد که شامل 5 کمیته به شرح ذیل می‌باشد:

 1. کمیته‌ی جمع‌آوری، پژوهش و تحقیق و ترجمه آثار فولکلور.
 2. کمیته‌ی هنرهای تجسمی.
 3. کمیته‌ی موسیقی.
 4. کمیته‌ی هنرهای نمایشی و سینما (فیلم‌سازی، نمایش، انیمیشن و دوبلاژ).
 5. کمیته‌ی نشریات.

تبصره 4) هر کمیته با مدیریت افراد متخصص که تعداد افراد هر کمیته را هیأت مدیره تعیین می‌نماید اداره می‌گردد.

تبصره 5) هر کمیته برای پیشبرد اهداف کانون می‌تواند هیأت اجرایی تشکیل دهد.

ماده 21: عضویت:

عضویت در کانون 2 نوع است. اصلی و افتخاری

ماده 22: عضویت اصلی:

اشخاص زیر عضو اصلی کانون خواهند بود:

 1. امضا کنندگان این اساسنامه که اعضای مؤسسین شمرده می‌شوند.
 2. هیأت مدیره.
 3. اعضایی که دارای شرایط زیر باشند:
 • تابعیت ایران.
 • شرکت فعال در یکی از کمیته‌ها.
 • پرداخت حق عضویت.

ماده 23: اعضای افتخاری:

 1. شخصیت‌های ادبی، فرهنگی، هنری و اجتماعی کرد که در راه تحقق اهداف کانون فعالیت مؤثر داشته باشند.
 2. شخصیت‌های فرهنگی و هنری سایر ملل و اقوام که با آثار و فعالیت‌های خود به تحقق آرمان‌های مشترک انسانی اعتلا بخشیده‌اند.

تبصره 6) عضویت افتخاری موکول است به پیشنهاد کتبی حداقل 10 نفر از اعضای اصلی و تصویب هیأت مدیره.

ماده 24: منابع مالی کانون از طرق ذیل تأمین می‌گردد:

 1. مبالغی که از راه اخذ حق عضویت جمع‌آوری می‌گردد.
 2. مبالغی که از راه فعالیت‌ها و انتشار آثار کانون به دست می‌آید.
 3. کمک‌های مالی اشخاص علاقمند که به صورت بلاعوض به کانون اهدا می‌گردد.

ماده 25: در آغاز فعالیت‌های کانون به دلیل ناکافی بودن اعضا و عدم امکان تشکیل مجمع عمومی، اعضای هیأت مؤسس به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌گردند.

این اساسنامه در سه فصل و 25 ماده و تبصره‌های آن در تاریخ زمستان سال 1382 شمسی به تصویب اعضای هیأت مؤسس رسیده است.