وتارەکانی کانوونی یەکەمی 2018

  • بیانیە کانون ڤەژین در مورد غارت جنگلهای منطقە

    15/12/2018
    ڤەژین

    ما احساس خطر می‌کنیم، ما کاملا نگرانیم. هم‌میهنان شرافتمند و مسئولیت پذیر!همگان نیک مستحضرید مدت مدیدی است جنگل‌های کم نظیر شهرستان مریوان به صورت سیستماتیک و باورناکردنی در معرض چپاول، تخریب و نا...